หน่วยงานที่ช่วยเหลือเด็กกำพร้า

World-Vision-Foundation-of-Thailand

worldvision

ขึ้นชื่อว่าเด็กต่อให้จะมีความสามารถ มีภูมิคุ้มกันในชีวิตมากขนาดไหน แต่ยังไงเสียก็ยังไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้เหมือนกับผู้ใหญ่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้การให้ความดูแลของพ่อแม่เองจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างทำให้เด็กบางคนต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าที่พ่อแม่หรือญาติพี่น้องต่างก็ทอดทิ้ง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามเด็กเหล่านี้ถือว่าเป็นเด็กที่น่าสงสารเพราะพวกเขาไม่ได้มีส่วนผิดอะไรที่จะต้องได้รับการปฏิบัติลักษณะนี้ ในประเทศไทยจึงมีหน่วยงานที่คอยให้ความช่วยเหลือเหล่าบรรดาเด็กกำพร้าอยู่เยอะพอสมควร

หน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือเด็กกำพร้า

  1. มูลนิธิบ้านนกขมิ้น – ที่นี่ถือว่าเป็นบ้านหลังใหม่ของเด็กกำพร้า เด็กเร่รอน เด็กด้อยโอกาส เป็นมูลนิธิที่ให้ความดูแลช่วยเหลือกับเด็กๆ เหล่านี้ในระบบครอบครัว เป็นองค์กรเอกชนที่ให้การอุปการะเลี้ยงดู เน้นการพัฒนา เปลี่ยนแปลง สร้างเสริมความแข็งแกร่งเกี่ยวกับจิตใจ เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนสามารถที่จะก้าวออกไปเผชิญโลกภายนอกได้ในอนาคต จะไม่ยอมให้เด็กเหล่านี้ไปเป็นภาระของสังคมอย่างแน่นอน
  2. มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – มูลนิธิเชื่อว่าเด็กทุกคนควรเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมือนๆ กัน การอยู่เป็นครอบครัวคือสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อจะได้เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับพวกเขาได้อย่างเต็มเปี่ยม มูลนิธิแห่งนี้ได้ให้ความช่วยเหลือและอุปการะเด็กกำพร้าโดยเฉพาะเด็กๆ ที่ขาดที่พึ่ง มีการช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อแม่ญาติมิตรทุกคน รวมไปถึงการนำเด็กมาจากครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้เข้ามาอุปการะเอาไว้เพื่อให้เด็กมีอนาคตที่ดีต่อไป
  3. ฟอร์ไลฟ์ไทยแลนด์ – องค์กรการกุศลจากประเทศอังกฤษที่เข้ามาสนับสนุนกับเด็กกำพร้า ไร้ที่อยู่ เด็กยากจน อาศัยในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามแต่เด็กคืออนาคตที่สำคัญในภายหน้าต่อไป การที่ทำให้เด็กๆ เหล่านี้มีสิ่งดีๆ ในชีวิตแม้จะขาดพ่อแม่คอยดูแลแต่ก็ไม่ได้ทำให้เขาต้องรู้สึกแย่ไปกับชีวิตของตนเองเสมอไป
  4. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย – อีกหนึ่งมูลนิธิที่เข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กกำพร้า เด็กยากไร้ รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวที่ยากจนด้วย เพราะเด็กทุกคนต่างก็มีความฝันเป็นของตนเองการที่พวกเขาได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้เด็กๆ เหล่านี้เติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในอนาคตได้ไม่ยาก

นี่เป็นมูลนิธิบางส่วนที่ให้ความช่วยเหลือดูและเด็กกำพร้า ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ยินดีจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเด็กกำพร้าให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต เพราะเด็กดีในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ดีในวันข้างหน้า