หน่วยงานที่ช่วยเหลือเด็ก ถูกทารุณกรรม

picnewww

Child Rights Protection and Protection Center

ด้วยความที่เด็กยังไม่สามารถที่จะมีความคิดหรือความสามารถใดๆ ที่จะทำในหลายสิ่งหลายอย่างได้ บ่อยครั้งเราจึงมักเห็นว่าเด็กๆ เหล่านี้ตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมบ่อยครั้ง ที่น่าตกใจมากกว่านั้นก็คือคนที่ก่อเหตุทารุณกรรมเด็กๆ ที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยส่วนหนึ่งเป็นคนในครอบครัวด้วยกันทั้งนั้น การทารุณกรรมก็มีด้วยกันอยู่หลายรูปแบบที่เด็กมักจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังทำร้ายทุบตี การล่วงละเมิดทางเพศ การร้ายทางด้านจิตใจ เป็นต้น ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่ให้อภัยไม่ได้เราจึงมักเห็นหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย และหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเห็นเด็กๆ เหล่านี้ถูกทารุณกรรม คุณก็สามารถเลือกแจ้งหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือได้

หน่วยงานที่ช่วยเหลือเด็กผู้ถูกทารุณกรรม

1. ศูนย์พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก – นี่คือหน่วยงานที่มีภารกิจหลักๆ คือ ปกป้องคุ้มครองเด็กที่เร่ร่อนในกรุงเทพฯ เพื่อการจัดหาที่พักอาศัยให้ได้อย่างปลอดภัย ช่วยเหลือเด็กๆ ที่อยู่ในชุมชนแออัดให้หลุดพันจากการโดนกดขี่ การทารุณกรรม ให้ย้ายออกมาจากสภาพแวดล้อมที่มีความเสื่อมโทรม มีการป้องกันเด็กในกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ตกไปอยู่ในวงจรของการค้ามนุษย์ รวมถึงให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือ ปกป้องทางด้นกฎหมายและสิทธิต่างๆ ที่เด็กๆ เหล่านี้พึงได้รับ

Child Rights Protection Center Foundation

2. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก – เด็กที่ถูกทารุณกรรมไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การถูกทำร้ายร่างกาย มีการปล่อยปละละเลย ทอดทิ้ง โดนใช้แรงงาน การถูกชักชวนหรือบังคับให้ไปสู่กระบวนการค้าประเวณี เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจเด็กเหล่านี้อย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาทางด้านสุขภาพจิตถ้าหากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องจะทำให้เด็กอยู่ร่วมกับสังคมลำบาก มูลนิธิฯ จึงจำเป็นต้องเข้ามาดูแลเรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้เด็กที่ถูกทารุณกรรมทุกคนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้โดดเดี่ยวคนเดียวบนโลกใบนี้

Paveena Hongsakul Foundation for Children and Women

3. มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี – อีกมูลนิธิที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการให้เด็กและสตรีที่ได้รับความเดือดร้อนด้านต่างๆ ให้มีที่สำหรับการหลบหลีกจากสิ่งต่างๆ เหล่านั้น โดยเฉพาะเด็กๆ ที่มีปัญหาการโดนทารุณกรรมในด้านต่างๆ การเข้ามาสู่มูลนิธิปวีณาฯ จะเป็นตัวกลางสำหรับการช่วยเหลือไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ เหล่านั้นขึ้นอีก เพราะทุกคนต่างก็รักชีวิตของตนเองทั้งนั้นคงไม่มีใครอยากโดนทำร้ายหรือทารุณกรรมอย่างแน่นอน

หน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานหลักๆ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือในยามที่เด็กๆ โดนทารุณกรรม หากใครพบเห็นก็อย่าปล่อยนิ่งเฉยไว้ ควรรีบดำเนินการแจ้งหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้เพื่อไม่ให้เด็กๆ โดนทารุณกรรมมากไปกว่าเดิม